Profesjonalne wdrożenia e-commerce, PHP, Laravel, React, AI
Oprogramowanie do cyfryzacji danych AI dla gmin
Clients: Ścieki Polskie

Oprogramowanie do cyfryzacji danych AI dla gmin

Zaawansowany system cyfryzacji informacji o ściekach dla gmin i mieszkańców.

Wyzwanie projektu

Celem projektu było stworzenie rozbudowanej i skalowalnej infrastruktury do obsługi wielu aplikacji. System został zaprojektowany do monitorowania obiegu ścieków w gminach poprzez aplikacje dla oczyszczalni ścieków, mieszkańców i przedsiębiorstw sanitarnych.

Rezultat

Z powodzeniem wdrożyliśmy system, który został zintegrowany z istniejącą infrastrukturą informatyczną oczyszczalni ścieków. Oprócz interfejsów dla poszczególnych użytkowników systemu, zaprojektowana została architektura umożliwiająca zarządzanie dużą ilością danych wrażliwych. W ramach projektu przeprowadzono badania rozwojowe w zakresie analizy dużej ilości danych w celu wykrywania korelacji i nieprawidłowości.

Previous