Profesjonalne wdrożenia e-commerce, PHP, Laravel, React, AI
Moduł Bluetooth zdalnego sterowania bramą
Clients: Nice

Moduł Bluetooth zdalnego sterowania bramą

Projekt badawczo-rozwojowy dotyczący możliwości automatycznego otwierania bramy garażowej bez użycia pilota.

Wyzwanie projektu

Stworzyliśmy moduł Bluetooth Low Energy o zasięgu zwiększonym do 100 metrów. Moduł umożliwia komunikację z bramą bezprzewodowo lub poprzez radio 433 MHz (jak w standardowym pilocie). Smartfon posiada zainstalowaną aplikację, która działa w oparciu o lokalizację. Gdy użytkownik zbliża się do bramy, łączy się z urządzeniem GateKeeper, które wysyła polecenie jej otwarcia.

Wynik

W wyniku przeprowadzonych testów z wykorzystaniem prototypów, udało nam się stworzyć rozwiązanie umożliwiające automatyczne otwieranie bramy garażowej po zbliżeniu się do niej samochodu. W ramach zrealizowanych prac badawczo-rozwojowych zdiagnozowaliśmy problemy związane z kompatybilnością urządzeń, precyzją i zasięgiem GPS oraz zasięgiem i stabilnością sygnału BLE.

Previous