Projekt w ramach PO 8.2 IG

EXPLICITE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt pn. „Stworzenie innowacyjnego systemu B2B pozwalającego na integrację i automatyzację procesów biznesowych Explicite i jej kontrahentów” w ramach umowy o dofinansowanie zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości o numerze UDA-POIG.08.02.00-30-071/14-00, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013,Priorytet 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.
Wdrożenie systemu B2B pozwoli zautomatyzować procesy biznesowe zachodzące pomiędzy firmą, a jej partnerami biznesowymi oraz świadczyć na rzecz partnerów biznesowych usługę automatycznego przetwarzania danych.

W relacjach z partnerami biznesowymi zachodzą następujące procesy:

  • proces biznesowy kompleksowej sprzedaży produktów i usług partnerom biznesowym oraz ich obsługi posprzedażowej,
  • proces wpierania optymalizacji procesów biznesowych kontrahentów.

Tworzony w ramach projektu system B2B będzie składał się z następujących modułów:

  • platformy komunikacji B2B,
  • modułu doradztwa w zakresie optymalizacji procesów biznesowych u kontrahenta.

Realizacja projektu jest odpowiedzią na zidentyfikowane potrzeby Explicite i partnerów biznesowych i polega na wdrożeniu systemu B2B. Całkowita wartość projektu: 473 500,00 PLN, natomiast przyznana kwota dofinansowania w ramach projektu: 331 450,00 PLN.

Zaloguj do platformy