Prawo Dla Biznesu

Prawo Dla Biznesu to spółka świadcząca usługi prawne w modelu abonamentowym. Dla nowopowstałej spółki opracowaliśmy wizerunek marki wraz z logo i księgą znaku. Ponadto opracowaliśmy zestaw drukowanych materiałów promocyjnych oraz responsywną stronę internetową - wizytówkę prezentująca zakres usług oraz informacje o firmie. Współpracując z zarządem spółki zaplanowaliśmy działania networkingowe skierowane do grupy docelowej - młodych przedsiębiorców.

Comments are closed.