Biznes plan i finansowanie

Przygotowując analizę biznesową dla wdrożenia, chcemy zawsze by oprogramowanie nie było wydatkiem ale inwestycją wniesioną w rozwój przyszłych zysków. Nie można liczyć na milionowe zyski na portalu stworzonym za dziesięć tysięcy złotych, tak jak nie ma sensu wydawać kilkuset tysięcy na pierwszą wersję systemu, który istnieje dopiero na poziomie koncepcji.

Na podstawie kluczowych funkcji i idących za nimi wartości opracowujemy model biznesowy pozwalający jak najefektywniej generować zysk z działania serwisu. Dzięki temu można przeanalizować wszystkie możliwe źródła przychodu.  Często zdarza się, że na etapie pomysłu nie dostrzega się jeszcze wielu kierunków monetaryzacji projektu. Ponadto na podstawie zebranego wywiadu branżowego odkryć można możliwości dywersyfikacji i skalowania źródeł przychodów dla systemu. Model biznesowy będzie również odpowiedzią na pytanie, jakie kluczowe zasoby i partnerzy są niezbędni dla zbudowania sukcesu platformy w jej początkowej fazie.  Znalezienie partnerów pozwoli na szybszą i łatwiejszą promocję, a przez to szybsze wygenerowanie ruchu na stronie, przekładającego się na realne zyski. Opracowany model biznesowy powinien zawierać opis modelowego klienta, co przełoży się na sposób komunikacji i reklamy.

 Na podstawie zdefiniowanego zakresu funkcjonalnego można dopiero pozyskać realne, szacunkowe wyceny przygotowania serwisu, opracowania grafiki i materiałów promocyjnych, koszty pozyskiwania klientów oraz utrzymania serwisu. W zestawieniu z opracowanym modelem finansowym można dokonać porównania  szacowanych kosztów wdrożenia i promocji z wartością oraz skalą przychodów w serwisie. Estymacja pozwoli określić, jakie środki są niezbędne do rozpoczęcia działania serwisu, ile potencjalnie będzie kosztować jego rozwój oraz w jakim okresie można spodziewać się pierwszych zwrotów z inwestycji.

Comments are closed.